Μπάσκετ-Πρόγραμμα Ακαδημίας αγοριών και κοριτσιών 2 & 3 Μαρτίου 2019