Μπάσκετ-Πρόγραμμα Ακαδημίας αγοριών & κοριτσιών 23 & 24/2/2019