Μπάσκετ-Πρόγραμμα Ακαδημίας αγοριών & κοριτσιών 16 & 17 Φεβρουαρίου 2019