Μπάσκετ-Πρόγραμμα Ακαδημίας αγοριών & κοριτσιών 2&3 Φεβρουαρίου 2019