Μπάσκετ-Πρόγραμμα Ακαδημίας αγοριών & κοριτσιών 26-27 Ιανουαρίου 2019