Μπάσκετ-Πρόγραμμα Ακαδημίας Αγοριών & Κοριτσιών 12 & 13 Ιανουαρίου 2019