Μπάσκετ-Πρόγραμμα Ακαδημίας Αγοριών & Κοριτσιών 16-17 Ιουνίου 2018 και Γιορτή Μπάσκετ.