Ρυθμική – Πρόσκληση για τη γιορτή ρυθμικής γυμναστικής