Μπάσκετ-Πρόγραμμα Ακαδημίας Αγοριών & Κοριτσιών 9-10/12/2017