Μπάσκετ-Φωτογράφιση & Πρόγραμμα Ακαδημίας αγοριών & κοριτσιών 14 &15 Δεκεμβρίου 2019