Μπάσκετ-Πρόγραμμα Ακαδημίας αγοριών & κοριτσιών 8 & 9 Φεβρουαρίου 2020