Μπάσκετ-Πρόγραμμα Ακαδημίας αγοριών & κοριτσιών 18 & 19 Ιανουαρίου 2020