Μπάσκετ-Πρόγραμμα Ακαδημίας αγοριών & κοριτσιών 7 & 8 Δεκεμβρίου 2019