Μπάσκετ-Πρόγραμμα Ακαδημίας αγοριών & κοριτσιών 16 & 17 Νοεμβρίου 2019