Μπάσκετ-Πρόγραμμα Ακαδημίας αγοριών και κοριτσιών 16 &17 Μαρτίου 2019