Μπάσκετ-Πρόγραμμα ακαδημίας αγοριών & κοριτσιών 9-10 & 11 Μαρτίου 2019